Quadrofolia wordt 50 !

Wat ooit in 1961 op de Heulse Fatimaparochie als mannenkoor begon onder impuls van wijlen Willy Delrue, wat vervolgens vanaf 1971 uitgroeide tot een gemengd Fatimakoor met naam en faam in de wijde regio o.l.v. Laurent Lesage, viert anno 2011 als kamerkoor Quadrofolia  zijn gouden jubileum.
In het OC De Vonke verzamelden op zondag 13 november een hele schare oud-koorleden, sympathisanten en sponsors om het glas te heffen op een halve eeuw Heuls koorleven. Affiches, krantenknipsels, foto’s en dia’ s werden van onder het stof gehaald en in een heuse overzichtstentoonstelling gegoten. Het weerzien was ontzettend hartelijk. In De Vonke gonsde het van de herinneringen.
Tijdens die feestelijke receptie, tussen de overvloedige natjes en droogjes door, gaf Quadrofolia een aperitiefconcertje met fragmenten uit het ‘ijzeren repertoire’ van vroeger en nu.

Fanfare a capella (Lorenz Maierhofer).
An Irish Blessing (James E. Moore Jr)
Ik kwam lest over een berg gegaan (Herman Roelstraete)
Tece Voda (Herman Roelstraete)
Haidschi bumbaidschi (Jos Van Landeghem)
Voetbalgavotte (Vic Nees)
Java Jive (bew. Jens Dalegard)
Lollipop (arr. H. Fuchs)
Saturday Night Fever (Lorenz Maierhofer)
Rhythm of Life (arr. Richard Barnes)