Louez le Dieu

Franse koor- en orgelmuziek

PROGRAMMA

Préludes en Duo in D
Lambert Chaumont (ca. 1630/1635-1712)

Ubi caritas M. Duruflé
Kyrie + Gloria Messe Bréve No.5 Ch. Gounod

Twee versetten over ‘Veni creator’
Jean Titelouze (1563-1633)

O salutaris hostia J. Alain
Notre Père M. Duruflé

Offertoire in D
Jean François Dandrieu (1684(?)-1740)

Sanctus Messe Brève No.5 Ch. Gounod
Panis angelicus C. Franck

Sopraan: Fien Vercruysse

Tantum ergo G. Fauré

Sopranen: Fien Vercruysse
Gudrun Degrijse
Veerle Bruggeman

Prélude in B                                                                      

César Franck (1822-1890)

Agnus Dei . Messe Brève No.5 Ch. Gounod
Ave verum. Corpus C. Saint-Saëns

Cantique de Jean Racine G. Fauré

Allegro vivace uit ‘Heures mystiques’, opus 29                                               
Léon Boëllman (1862-1897)

Psalm 150C. Franck

Looft de Heer! Meteen de eerste woorden van 'Psalm 150' zoals die door de Franse componist César Frank (1822-1890) — weliswaar in Luik geboren — feestelijk op muziek gezet werd. Van diezelfde César Franck voert het Kamerkoor Quadroflia ook het bekende 'Panis Angelicus' uit, in een bewerking voor orgel, vierstemmig koor en sopraansolo. En op orgel vertolkt Dirk Blockeel bovendien zijn al even bekende 'Prélude', het opus 18.
U heeft het ondertussen wel begrepen: vanmiddag klinkt in de kerk van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal uitsluitend Franse koor- en orgelmuziek. De rode draad doorheen het programma is de 'Messe Brève No.5 aux séminaires' van Charles Gounod (1818-1893). Iets minder populair wellicht dan zijn 'Messe Brève No.7 aux chapelles', maar precies daarom het ontdekken waard.Het koor tijdens het optreden in de kerk van O.L.V. HospitaalNet als de 'Messe Brève No.7' is ze oorspronkelijk geschreven voor een 'kloosterkoor' van mannenstemmen. Felicity Goodwin en Vaugham Schlepp bewerkten de partituur — met kennis van zaken — voor gemengd koor, waarbij ze de orgelpartij onveranderd overnamen. Maar de echte charme van 'Gounod No.5' ligt in de oorstrelende melodieën waarmee de componist geregeld uitpakt. Luister naar de openingsmaten van het Sanctus en het Agnus Dei bijvoorbeeld, en u begrijpt waarom Gounod toentertijd ook een stevige reputatie als operacomponist genoot.
Tussen de verschillende onderdelen van de mis weeft het koor liederen van andere Franse componisten. Quadrofolia nam de gelegenheid te baat om sans gêne te putten uit het ijzeren repertoire van andere kleppers als Fauré, Saint-Saëns en Duruflé. Elk amateurkoor dat geregeld eucharistievieringen opluistert, heeft het 'Panis Angelicus' standaard in de map.Het 'Ubi caritas' van Duruflé (1902-1986)en het 'Ave verum' van Saint-Saëns (1835-1921) vergen dan weer wat meer finesse. En wie durft, die waagt zich aan de wondermooie 'Cantique de Jean Racine' van Gabriel Fauré (1845-1924).
Een heuse ontdekking is het 'O saluaris hostia' van Jehan Alain (1911-1940). Jehan Alain was de oudere broer van Marie-Claire Alain, een van de meest gereputeerde organisten wereldwijd. Hij was amper 29 toen hij op een heldhaftige manier sneuvelde tijdens het begin van WOII nabij Saumur. Jehan Alain bleek zelf ook een begenadigd organist én componist en na zijn dood heeft zijn zus alles in het werk gesteld om zijn composities bij een breder publiek bekend te maken. Zo bewerkte ze de hymne 'O salutaris hostia', die Jehan Alain oorspronkelijk voor 2 vrouwenstemmen en orgel gecomponeerd had, voor vierstemmig koor a capella.
De solisten tijdens Tantum Ergo

De solisten tijdens Tantum Ergo

Dirigent Bart Lesage met organist Dirk Blockeel

Dirigent Bart Lesage met organist Dirk Blockeel

Organist Dirk Blockeel liet zich bij de keuze van de orgelwerken ongetwijfeld inspireren door het barokke interieur van deze kerk. Het moet gezegd: het Schyven-orgel — voor deze gelegenheid speciaal gestemd - leent zich uitstekend voor muziek van Chaumont (ca1630/1635-1712), Titelouze (1563-1633) en Dandrieu (1648(?)- 1740) De 'Prélude, Fugue et Variation Op.18' droeg César Franck op aan zijn vriend Camille Saint-Saëns. Het melancholische thema van het eerste deel doet de hartslag meteen dalen. Un moment de grâce in deze woelige tijden. Want wat volgt is stevig werk van Léon Boëllman (1862-1897). Om jubelend af te ronden met Francks feestelijke 'Psalm 150'Louez Ie Dieu! Louez-le dans vos fêtes au son du tambourin, sur l'orgue et sur Ie luth.Chantez, chantez encore!